Nimi (nõutud)

  Email (nõutud)

  Teema:

  KonsultatsioonArstile aja broneerimineHambalaborMuu

  Sisu:

  Sisesta kontroll välja sümbolid (nõutud)

  captcha

  Soodustused

  Ravikindlustatud kuni 19a laste hambaravi eest tasub tervisekassa.
  Patsiendilt on õigus küsida kahekordse visiiditasu suurune summa, kui patsient ei ilmu visiidile või ei teata sellest vähemalt 24 tundi ette (ravikindlustuse seaduse §70 lg 6).
  Alates 1. jaanuarist 2024 tõuseb ravikindlustatud täiskasvanute hambaravihüvitis 60 eurole (omaosalus 50%). Hambaravihüvitis tõuseb ka suurenenud hambaravivajadusega inimestele, kelle seas on näiteks rasedad, alla 1-aastase lapse emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, vanaduspensionärid jne. Hüvitist tõstetakse 85 euro pealt 105 eurole ning langetatakse ka omaosalust 15 protsendilt 12,5 protsendile.

  Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja tervisekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

  Lisainfo: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/taiskasvanute-hambaravi/hambaravihuvitis

  Proteesihüvitis

  Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteesihüvitise summat kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud tervisekassaga vastava lepingu.

  Alates 2018. aastast arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama tervisekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.

  Stomer hambaravil on leping Tervisekassaga proteesihüvitise kasutamiseks sõlmitud.

  Proteesihüvitise summa on kolme aasta peale 260 eurot.

  Lisainfo: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/taiskasvanute-hambaravi/hambaproteeside-huvitis

  Stomeri hambaravi poolt on tudengitele ja pensionäridele lisasoodustus 10 protsenti. Soodustus ei laiene proteesitöödele ning tervisekassa poolt hüvitatavatele teenustele.
  Pakume ka kinkekaarte!