Nimi (nõutud)

Email (nõutud)

Teema:

KonsultatsioonArstile aja broneerimineHambalaborMuu

Sisu:

Soodustused

Haigekassas kindlustatud kuni 19a laste hambaravi eest tasub haigekassa.
Patsiendilt on õigus küsida kahekordse visiiditasu suurune summa, kui patsient ei ilmu visiidile või ei teata sellest vähemalt 24 tundi ette (ravikindlustuse seaduse §70 lg 6).
Alates 1. jaanuarist 2018 hüvitab haigekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hambaravi kuni 40 eurot aastas.
Alates 1. juulist 2017 suurenes hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas.

Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja haigekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

Lisainfo: http://www.haigekassa.ee/hambaravi#hambaravihuvitis

Proteesihüvitis

Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteesihüvitise summat kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Alates 2018. aastast arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama haigekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.

Stomer hambaravil on leping Haigekassaga proteesihüvitise kasutamiseks sõlmitud.

Proteesihüvitise summa on kolme aasta peale 260 eurot ning kehtib kõigile osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63aastastele ravikindlustatud eakatele.

Stomeri hambaravi poolt on tudengitele ja pensionäridele lisasoodustus 10 protsenti. Soodustus ei laiene proteesitöödele ning haigekassa poolt hüvitatavatele teenustele.
Pakume ka kinkekaarte!