Nimi (nõutud)

Email (nõutud)

Teema:

KonsultatsioonArstile aja broneerimineHambalaborMuu

Sisu:

Soodustused

Ravikindlustatud kuni 19a laste hambaravi eest tasub tervisekassa.
Patsiendilt on õigus küsida kahekordse visiiditasu suurune summa, kui patsient ei ilmu visiidile või ei teata sellest vähemalt 24 tundi ette (ravikindlustuse seaduse §70 lg 6).
Alates 1. jaanuarist 2018 hüvitab tervisekassa ravikindlustatud täiskasvanutele hambaravi kuni 40 eurot aastas.
Alates 1. juulist 2017 suurenes hambaravihüvitis vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega isikutele ning üle 63-aastastele eakatele kuni 85 euroni aastas.

Arveldus täiskasvanute hambaravihüvitise piires toimub hambaarsti ja tervisekassa vahel elektroonselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.

Lisainfo: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/taiskasvanute-hambaravi/hambaravihuvitis

Proteesihüvitis

Alates 1. jaanuarist 2018 saab proteesihüvitise summat kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud tervisekassaga vastava lepingu.

Alates 2018. aastast arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama tervisekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.

Stomer hambaravil on leping Tervisekassaga proteesihüvitise kasutamiseks sõlmitud.

Proteesihüvitise summa on kolme aasta peale 260 eurot.

Lisainfo: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/taiskasvanute-hambaravi/hambaproteeside-huvitis

Stomeri hambaravi poolt on tudengitele ja pensionäridele lisasoodustus 10 protsenti. Soodustus ei laiene proteesitöödele ning tervisekassa poolt hüvitatavatele teenustele.
Pakume ka kinkekaarte!