Proteesimine

Proteesimine

PROTEESIMINE on hamba või selle osa asendamine konstruktsiooniga, mis valmistatakse hambalaboris. Nii võib proteesimise alla kuuluda eri tüüpi suust eemaldatavate proteeside, suust mitte-eemaldatavate proteeside (sildade ja kroonide) ning ka näiteks laboris valmistatud täidiste tegemine.

Olgugi, et tegemist on tehismaterjalidega, mida suus olevad bakterid ei suuda lagundada, on just proteesitööde puhul kõige olulisem õige suuhügieen!

NÄIDE: krooni all on oma hammas, mis võib lagunema hakata, kui patsient ei kasuta hambaniiti. Krooni endaga ei juhtu midagi, aga kui tugikude on saanud kahjustada, siis võib kroon lahti tulla.

Mis on kroonimine?

Kroonimine on hamba katmine püsiva materjaliga, mis taastab hamba tugevuse ja ilu. Pärast juureravi on soovitatav hammas kroonida. Hammas, mille juurekanalid on ravitud, võib kergesti murduda. Hambakroon toestab säilunud hambakudesid ja vähendab murdumise ohtu. Kui järel on ainult juur, siis on sedagi teatud tingimustel võimalik edukalt kroonida. Eeltingimuseks on tihvtköntpanuse (piilari) valmistamine ja tsementeerimine hambajuure sisse.

Kvaliteetselt valmistatud kroon võib suus püsida isegi aastakümneid!

Mis on sild?

Sild on puuduvat hammast asendav suust mitte-eemaldatav konstruktsioon, mis toetub naaberhammastele. Silla valmistamine on soovitav, kui puuduvat hammast piiravad naaberhambad on tugevalt kahjustatud ning vajavad kroonimist. Kui aga naaberhambad kroonimist ei vaja, oleks soovituslik kaaluda IMPLANTAADI PAIGALDUST.

Mis on büügelprotees?

Büügelproteesil on metallkarkass, mis annab proteesile tugevuse ja võimaldab proteesile anda väiksemad mõõtmed, mis omakorda suurendab selle kasutamismugavust. Büügelprotees asendab puuduvaid hambaid ja valmistatakse siis, kui sildade valmistamine ja/või implantaatide paigaldamine ei ole võimalik.

Antud proteesi ei ole vaja ööseks suust eemaldada!

Mis on kombineeritud proteesid?

See on eri liiki proteeside kombineerimine. Näiteks osad hambad taastatakse kroonide või sildadega, osad aga asendatakse eemaldatava proteesiga.

Mis on plaatproteesid?

Plaatproteese valmistatakse plastmassist, ainult vajaduse korral võidakse kasutada lisaks plastmassile metallist klambreid. Plaatproteesi kasutatakse siis, kui enamus oma hambaid on kaotatud. Plaatproteesi ei ole soovituslik kasutada üksikute hammaste asendamiseks, kuigi see on üks odavamat tüüpi proteesidest. Kuna plastmass kogub toitu rohkem kui teised materjalid ning soodustab oma hammastesse igemeäärsetele aladele aukude teket, tuleb plaatproteese sagedamini kontrollida!

Mis on laminaadid?

Laminaati kasutatakse siis, kui hambad on värvuselt ebaesteetilised ning kui valgendamine ei aita! Laminaat aitab muuta Teie naeratuse taas kauniks. Laminaadiga kaetakse üldiselt esihambaid. Laminaate valmistatakse hammastele, millel ei ole tehtud juureravi, sest juureravi on näidustus kroonimiseks.

Kullast, komposiidist ja portselanist panused:

Antud täidiste valmistamiseks puuritakse välja vana täidis ja kaariese poolt kahjustatud pehmenenud hambakude. Tekkinud hambaauk prepareeritakse õigekujuliseks, mille järel võetakse sellest jäljend. Selle jäljendi järgi valmistab hambatehnik laboris hambaauku täpselt istuva täidise, mille hambaarst kinnitab hambasse. Keraamilisest massist täidis tehakse täpselt hamba värvi ja sobib seega nähtavale kohale.

Hambalaboris valmistatud täidised on tunduvalt kallimad tavalistest vastuvõtul valmistatavatest, kuid teenivad ennast tagasi hea vastupidavuse ja väljanägemisega.