Hammaste ravi

Hammaste ravi täiskasvanutel ja lastel!

HAMBARAVI on hammaste karioossete defektide parandamine erinevate täidismaterjalidega.

Tänapäeval kasutatakse hammaste täidisematerjalidena:

1) klaasionomeertsementi;
2) komposiiti;
3) kulda, komposiiti ja portselani.

Neist kaks esimest täidist tehakse valmis ühel visiidil otse hambaravitoolis. Viimasena nimetatud eeldavad mitmeid visiite, sest täidised valmistatakse hambalaboris.

Klaasionomeer:

Klaasionomeer on täidismaterjalide üks liik, mida kasutatakse piimahammaste ja igemeserva juures asetsevate kahjustuste raviks. See on bioloogiliselt hambasõbralik, kuid rabe ja kiiresti kuluv, mistõttu ei sobi suureks mälumispinna täidiseks.

Komposiittäidised:

Komposiit on täidismaterjalide üks liik, mida kasutatakse nähtavate ja tänapäeval üha enam ka tagumiste hammaste ravil. Materjalid siiski täiustuvad pidevalt. Komposiiti kõvastatakse ultraviolettvalguse abil. Täidist polümeriseeritakse väikeste osade kaupa, et vältida kootumist. Komposiit kinnitub hamba külge erilise sidusaine abil. Komposiit võimaldab muuta hamba kuju ja värvi.

Kullast, komposiidist ja portselanist panused:

Antud täidiste valmistamiseks puuritakse välja vana täidis ja kaariese poolt kahjustatud pehmenenud hambakude. Tekkinud hambaauk prepareeritakse ,eemaldatakse kahjustunud kude, mille järel võetakse sellest jäljend. Selle jäljendi järgi valmistab hambatehnik laboris hambasse täpselt istuva täidise, mille hambaarst kinnitab hambasse. Keraamilisest massist täidis tehakse täpselt hamba värvi ja sobib seega nähtavale kohale.

Hambalaboris valmistatud täidised on tunduvalt kallimad tavalistest vastuvõtul valmistatavatest, kuid teenivad ennast tagasi hea vastupidavuse ja väljanägemisega. Panusega võib parandada ka esihamba häirivat värvi või kuju - selleks kasutatakse laminaate.