Peale juureravi

Peale juureravi

...võib ravitav hammas olla pisut tundlik. See on tingitud juurekanalisse paigaldatud medikamendist või juurekanali töötlemist instrumendiga. Väga tugeva valu, turse vms. korral on soovitav kontakteeruda oma perearstiga.

...ei tohi süüa umbes kahe tunni jooksul, sest hambale on asetatud ajutine täidis.

...järgi täpselt arsti poolt koostatud raviplaani.

...arvesta, et kui hammas on devitaliseeritud (st. nö."suretatud") ja paigaldatud juuretäidis(ed), tuleb seda hoolimata valu või tundlikkuse puudumisest umbes aasta pärast kontrollida ning teostada kontrollröntgen. Ka edaspidi on soovitav paari aastase vahega kontrollülesvõtted teha, et olla kindel ravi edukuses.

Mõnikord võib mõne vana kolde (kroonilise juurepõletiku korral) avamisel põletik ägeneda. See on normaalne nähtus.

Ajutise täidisega hammas on suhteliselt nõrk. Hoiduge hammustamast väga kõvasid toite, et vältida hamba serva murdumist.